privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING PS EVENTCREW

 

Verwerkingsverantwoordelijke
PS eventcrew
D. Valk
Binnen Kalkhaven 45
3311 JC Dordrecht

06 29 47 56 06
https://www.eventcrew.nl
office@eventcrew.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt PS eventcrew
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht. Als verantwoordelijke verwerkt PS eventcrew persoonsgegevens van jou als personeel in vast dienstverband, zzp-er of pay-roller ten behoeve van de planning, logistiek en uitbetaling van je salaris. Het kan hierbij gaan om de volgende gegevens, uitsluitende gerelateerd aan het gebruikte doel: Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer, aantal gewerkte uren, naam en email contactpersoon, locatie werkplek.

​Met welk doel verwerkt PS eventcrew de persoonsgegevens
De gegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Om je te kunnen bellen, sms-en of e-mailen vanwege een te plannen opdracht die je voor ons uitvoert
  • Je via bovengenoemde media te informeren over (logistieke) wijzigingen in de planning
  • Uitbetaling van je salaris of t.b.v. de facturering van diensten en voor het voeren van de personeels- en salarisadministratie
  • Foto’s op de site, Facebook of beeldmateriaal voor werving van personeel worden uitsluitend geplaatst met toestemming van de geportretteerde

Op basis van welke grondslagen verwerkt PS eventcrew persoonsgegevens
1. Met toestemming van jou als gebruiker
2. Om aan de wettelijke verplichting te voldoen
3. Op basis van een overeenkomst
4. Gerechtvaardigd belang, voor het bijhouden van de personeels- en salarisadministratie

Hoe worden mijn persoonsgegevens verwerkt
Wij gebruiken je algemene gegevens uitsluitend t.b.v. de planning van eigen werkzaamheden en t.b.v. de personeels- en salarisadministratie voor PS eventcrew. Je gegevens worden niet gedeeld buiten de EU. Om de werkzaamheden van PS eventcrew goed te kunnen verrichten kan het nodig zijn om je gegevens te delen met derden. Hiervoor zijn door PS eventcrew verwerkersovereenkomsten afgesloten met de volgende partijen:

Je wordt verzocht de gevraagde algemene persoonsgegevens te verstrekken, zodat PS eventcrew je kan inplannen voor diverse werkzaamheden en voor het correct bijhouden van de personeels- en salarisadministratie. Ook kan je dan zelf communiceren met andere teamgenoten in geval van transportproblemen, nood of overmacht. Indien je deze gegevens niet wilt verstrekken, heeft dat consequenties voor de uitvoerbaarheid van het werk en wordt daarmee je inzetbaarheidskans verkleind.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens ten behoeve van de personeels- en salarisadministratie bewaart PS eventcrew 7 jaar om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om de gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking en recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen, per brief of email.
Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via office@eventcrew.nl

Klachten
Als je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken laat het ons dan weten via email, office@eventcrew.nl. Je hebt  ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
PS eventcrew heeft de volgende technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware
  • Back-up gegevens op Onedrive en NAS

Datalek
PS eventcrew vindt het belangrijk dat de gegevens veilig zijn. Mocht het zo zijn dat gegevens bijvoorbeeld zijn kwijtgeraakt of toegankelijk zijn waar dit niet zou moeten, wil je ons dan zo snel mogelijk informeren via office@eventcrew.nl? Vermeld in je e-mail je naam, je telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek. PS eventcrew houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het datalek hebt geconstateerd.

Wijziging
De privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Zo passen wij deze aan als er bijvoorbeeld nieuwe gegevensverwerkingen zijn. Als deze wijzigingen voor jou van belang zijn, dan attenderen wij je daarop of maken wij de wijzigingen aan je kenbaar. De meest actuele versie van de privacyverklaring kun je terugvinden op www.eventcrew.nl of via de link in de briefings die je van ons krijgt via email.

Cookies
PS eventcrew gebruikt alleen technische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. PS eventcrew maakt geen gebruik van Google Analytics. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Copyright © Juni 2018 –  PS eventcrew